Traktor pulling 2007 Sohland am Rotstein

Traktor pulling nebo-li přetahování traktory je velmi specifická záležitost a jde vlastně o silovou disciplínu. Z televize většina diváků zná disciplínu, kdy traktory na speciální dráze táhnou břemeno - upravený přívěs, který během tažení mění těžiště a tím zvyšuje svůj odpor. V saském Sohlandu se koná speciální varianta této disciplíny, kdy traktor tahá na čas zátěž do prudkého kopce. Pro traktory historické představovala zátěž novodobý typ traktoru, novodobé traktory tahaly do kopce plně naložený tahač s návěsem písku. Nádherná krajina kolem Sohlandu je krom jiného bohatá na větrné mlýny, dva jsem vám proto nafotil a vložil na konec galerie.