A teď nevážně

NECYKLOPEDIA - Traktor


Klimatizovaná, odhlučněná verze kabiny od soudruhů z NDR

Když se z lovců stali zemědělci, vyvstala nutnost obdělávat půdu. Což o to, příhodný klacek podobný pluhu se vždycky našel, ale kdo to měl tahat? Původně tak činil sám zemědělec, potom jako zápřahu používal ženu, ta ale byla po celodenní orbě k ničemu, a tak přišla na řadu zvířata, jako voli, krávy, koně a otroci. Otroctví však bylo později neuznalými humanisty zrušeno a problém se objevil opět v celé své nahotě. Bylo tedy nutno přikročit k radikálnímu řešení. Vycházelo se především z toho, že zemědělci jsou zrovna tak líní jako ostatní lidé a o tažná zvířata je nutno pečovat, zatímco o stroj pečovat není nutno. Jako jediné a schůdné řešení se jevil stroj.


Rodinná verze klimatizovaného vozu pro manželku a tchýni

Rodinná verze klimatizovaného vozu pro manželku a tchýni

Od myšlenky nebylo daleko k činu, doba již pokročila a již byl vynalezen parní stroj a spalovací motor. Vznikly tedy dvě verze pohonu tohoto stroje, který byl nazván traktor. Stroje byly opatřeny koly. V roce 1908 se v USA přemnožily housenky, které vývojář Holdtových závodů (Oregon, USA) využil ke konstrukci housenkových pásů, a od té doby se vyrábí traktory nejen kolové, ale i pásáky. Těch je ovšem méně. Původní traktory vydávaly značný hluk, vypouštěly smrdutý kouř a tekl z nich olej.


Opět kabina německé provenience, tentokráte u zápřahu

Opět kabina německé provenience, tentokráte u zápřahu

Pokrok se ovšem nedá zastavit, a tak dnešní moderní traktory vydávají značný hluk, vypouštějí smrdutý kouř a teče z nich olej. Věci neznalí hnidopišští ekologové unikání oleje do půdy pranýřují, ale uniká jim při tom to hlavní, totiž že olej půdě prospívá a zvyšuje její bonitu. Praxe jasně dokazuje, že z podzolu (šedožlutá, kamenitá, chudá půda) vzniká mastná těžká černozem. Další výhodou traktoru je, že při práci lze pohodlně popíjet lahváče. Zkuste vést koně, vést správně pluh a pít při tom lahváč. Nemožné. Do výroby se již připravují traktory s lůžkovou úpravou.


Létající Z-ORáč

Létající Z-ORáč

V Sovětském svazu byly vynalezeny i speciální univerzální traktory pro použití v neklidných pohraničních oblastech. Cituji ze zprávy TASS: „Poklidně orající traktor napadla silnou palbou přesila čínských vojáků, traktor palbu opětoval a po jejich totálním zničení opět pokračoval v mírumilovné orbě. Po dokončení orby traktor odletěl.“


A na závěr jedna z klasických ukázek, proč je důležité mít dobrou manželku.

Ve dvou se to lépe táhne!


I u starších strojů je třeba mít se na pozoru s rychlostí. Rozhodně je nepodceňujte!
Měření radarem