Kokora

Od roku 1889 firma Kokora a spol., resp. První Přerovská strojnická továrna se slévárnou Eduard Kokora a spol., v 90. letech 19. stol. byl závod označován za největší továrnu na zemědělské stroje na Moravě, v roce 1893 zde pracovalo 366 dělníků.

V letech 1910–1912 byl závod přeměněn na Rolnickou akciovou továrnu na stroje, slévárnu a kotlárnu Ed. Kokora a spol. Hlavními výrobky byly lokomobily, secí a žací stroje, mlátičky, v roce 1900 přibyly i výbušné motory k mlátičkám. Ve 20. letech min. století nastal úpadek závodu, v roce 1930 zde pracovalo již jen 112 dělníků, 32 učňů a 13 úředníků, v roce 1935 firma likvidovala.